Morska Służba Asysty Telemedycznej
(TMAS = Telemedical Maritime AssistanceService)
(Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej)

Porady telemedyczne dla załóg polskich (marynarze, żeglarze) na wodach całego świata.
Dyżur lekarza w trybie 24/7, pomoc bezpłatna.

Kontakt:
Radio VHF:
Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne przekieruje do TMAS

Telefon:
+48 58 699 84 60

+48 58 699 85 78, tmas@ucmmit.gdynia.pl

(
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/bezpieczenstwo-morskie)


Procedura rozmowy z TMAS (rozmawia kapitan, nie pacjent)
  • Dane statku i rejsu
  • Dane kapitana
  • Telefon do kapitana (prośba o ponowny kontakt)
  • Dane pacjenta
  • Wywiad dotyczący dolegliwości
  • Wywiad wcześniejszych chorób
  • Zalecenia dot. leczenia, zmiany kierunku podróży lub natychmiastowej ewakuacji
  • Decyzja o powiadomieniu SAR

Jak przeprowadzać wywiad z poszkodowanym:
1.
Symptomy – co się stało, na co się skarży, co mu jest
2.
Alergie – na lekarstwa, jedzenie, napoje
3.
Medykamenty – co bierze na stałe, co zażył
4.
Przeszłość chorobowa – na co choruje, ostatnie choroby, operacje, hospitalizacje
5.
Lunch – co jadł, co pił, kiedy, czy pił alkohol, inne używki
6.
Ewentualnie co jeszcze – inne informacje, wywiad rodzinny, …