Łączność VHF w żegludze śródlądowej w Polsce

 

Urząd Żeglugi Śródlądowej Giżycko/ Gdańsk/ Kraków/ Warszawa

VHF

Opis

09

do prowadzenia nasłuchu oraz korespondencji statek-ląd
(z administracją drogi wodnej i urzędem żeglugi śródlądowej)

08

do prowadzenia korespondencji statek-statek

17

do prowadzenia łączności związanej z Wodnym Pogotowiem Ratunkowym

 

Urząd Żeglugi Śródlądowej Wrocław/ Szczecin

VHF

Opis

74

do prowadzenia nasłuchu oraz korespondencji statek-ląd
(z administracją drogi wodnej i urzędem żeglugi śródlądowej)

10

do prowadzenia korespondencji statek-statek
(UŻŚ Szczecin: kanał 10 może być także dla do odbioru informacji nawigacyjnych)