Nawigacja


2023-03
Andrzej KOT Rendzner, autor wykładów z astronawigacji publikowanych na FB, zebrał ten dobry materiał w jedną publikację. Kapitan, jak napisał, wyraża zgodę na dowolne nieodpłatne wykorzystanie materiałów zgromadzonych w tym opracowaniu, w tym kopiowanie, drukowanie i rozpowszechnianie bez ingerencji w treść. A zatem zapraszam do lektury:

Metody obliczania pozycji astronawigacyjnej przy użyciu sekstantu to nie magia
by Andrzej KOT Rendzner

2018-08
Za zgodą kpt. Janusza Zbierajewskiego zamieszczam bardzo zwięzły minipodręcznik astronawigacji autorstwa Kapitana. Krótko i prosto jest tam opisane jak wyznaczyć swoją pozycję na podstawie ciał niebieskich. Przekonaj się, że to nie jest wiedza tajemna. Gdy padnie elektronika to zawsze zostaje słońce, gwiazdy i sekstant. Zapraszam do lektury Astronawigacji praktycznej
2018-02
Radar na pokładzie jachtów przestaje być rzadkością. Można go spotkać coraz częściej. Ale czy umiemy zrozumieć, co widzimy na ekranie radaru? Jak czytać obraz radarowy, czy może dojść do kolizji, na czym polegają nakresy radarowe, co to jest CPA? O tym wszystkim przeczytasz w publikacji Radar plotting.