GEDANIA

Szkuner sztakslowy

Załoga: do 20 osób
Długość kadłuba: 23,28 m
Szerokość.: 5,21 m
Zanurzenie: 3,2 m
Pojemność: 59,19
Liczba żagli: 5
Powierzchnia ożaglowania: 231 m2
Liczba masztów: 2
Silnik: 141 kW